Hoppa till sidans innehåll

Parasport Sveriges Utmärkelser


Bestämmelser för Parasport Sveriges utmärkelser

Allmänt
Förbundets utmärkelsetecken kan beviljas när erforderliga kriterier uppnåtts.  För att erhålla ett tecken ska man som regel ha erhållit tecknet innan (rangordning). Beslut kan inte överklagas.
Nominering sker via formuläret "Utmärkelseansökan".
 
Ansökan
Ansökan kan göras av Parasport Sverige centralt, av specialidrottsdistriktsförbund (SDF) samt av föreningar inom förbundet. Ansökan från en förening ska först skickas in till berört SDF, som efter yttrande insänder ansökningsblanketten till Parasport Sveriges kansli. Övriga ansökningar skickas direkt till
Parasport Sveriges kansli, Box 11016, 10061 Stockholm alt. via
e-post till This is a mailto link.
Förslag till förbundets förtjänstdiplom och förtjänsttecken handläggs  två gånger per år, varför ansökan som ska behandlas ska vara kansliet tillhanda senast den 1 januari alt. 1 juni, dock senast tre månader före det datum utdelningen ska ske.

Följande utmärkelser finns:
 • Tackdiplom
  Tackdiplom delas ut till enskilda eller organisationer/företag för värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet för parasporten.
  Diplomet delas ut av förbundsstyrelsen, SDF eller förening.
  Utdelande organ undertecknar diplomet.
  Beslutande organ: Förbundsstyrelsen, SDF eller förening
 • Förtjänstdiplom
  Förtjänstdiplom delas ut till idrottsledare inom förbundet, som under minst fem år, har utfört gagnande verksamhet för parasporten.
  Diplomet delas ut av förbundsstyrelsen, SDF eller förening.
  Beslutande organ: Förbundsstyrelsen
 • Förtjänsttecken i brons
  Förtjänsttecken i brons delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande verksamhet för parasporten i minst tio år. Tecknet åtföljs av diplom.
  Förtjänsttecknet i brons delas ut av förbundsstyrelsen, SDF eller förening.
  Beslutande organ: Förbundsstyrelsen
 • Förtjänsttecken i silver
  Förtjänsttecken i silver delas ut till idrottsledare, i ledande befattning inom förbundet centralt, SDF eller förening, för mångårig synnerligen gagnande verksamhet för parasporten i minst 15 år. Tecknet åtföljs av diplom.
  Förtjänsttecknet i silver delas ut av förbundsstyrelsen vid ett förbundsmöte.
  Beslutande organ: Förbundsstyrelsen
 • Förtjänsttecken i Guld
  Förtjänsttecken i guld delas ut för mångårig verksamhet, i minst 20 år, av bestående värde för paraporten till särskilt förtjänta idrottsledare, i ledande befattning inom förbundet centralt, SDF eller förening. Tecknet åtföljs av diplom. Utmärkelsemottagaren ska i regel ha erhållit förbundets förtjänsttecken i silver.
  Förtjänsttecknet i guld delas ut av förbundsstyrelsen vid ett förbundsmöte.
  Beslutande organ: En enhällig förbundsstyrelse
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:02 Skribent: Kerstin Brodin

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ica
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
KONE_webb
SKF
SKF

Officiella leverantörer

GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link