Hoppa till sidans innehåll

Allmänna förhållningssätt


  • Parasport Sverige stödjer Riksidrottsförbundets allmänna förhållningssätt, med vissa tillägg som grundar sig i förbundets förutsättningar.

Vi får ibland förfrågningar om vilka olika begrepp som ska användas när vi talar om våra idrottare. Nedan följer därför förklaringar för några begrepp samt hur de bör användas.
 Vi har också gjort ett tillägg till policyn mot sexuella trakasserier och ett uttalande mot sexuella trakasserier.

Språkbruk och begreppsförklaring

Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln ”people first”. 

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med funktionsnedsättning. Om vi ska skriva om någon enstaka av våra tre målgrupper så benämns de:

  • idrottare med synnedsättning,

  • idrottare med rörelsenedsättning

  • idrottare med intellektuell funktionsnedsättning

    När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen.

Läs hela dokumentet om begrepp här.

 

Policy mot sexuella trakasserier

Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte de motiv den som trakasserar har.

Parasport Sverige följer Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och stödjer Riksidrottsförbundets policy med vägledning mot sexuella övergrepp.

I ett tillägg framhåller Parasport Sverige följande:
Aktiva och ledare med en funktionsnedsättning – barn, ungdomar eller vuxna – ska alltid känna sig trygga och vara förvissade om att de aldrig ska behöva bli sexuellt trakasserade på grund av fysisk beroendeställning eller svag integritetskänsla.

Uttalande mot sexuella trakasserier

Parasport Sverige har en unik kunskap om aktiva och idrott för personer med en funktionsnedsättning. Vi och hela idrottsvärlden vet att sexuella trakasserier förekommer mot barn, ungdomar och vuxna. Det är inte acceptabelt och måste förhindras.

Parasport Sverige följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier. Parasport Sverige behöver också göra ett tillägg för de barn, ungdomar och vuxna som på grund av en funktionsnedsättning står i en särskild beroendesituation såsom situationen med personligt stöd och hjälp utgör. Vissa aktiva behöver stöd för att förflytta sig från rullstol till bil, buss, i och ur bassäng, upp och nedför trappor med mera. Några aktiva behöver stöd för att klara sin hygien och behöver därför hjälp med dusch och toalettbesök. Andra aktiva kan ha behov av stöd för att bevara sin integritet såsom till exempel vissa personer med en utvecklingsstörning.

I samtliga dessa fall kan en beroendesituation uppstå eller en integritetsgräns suddas ut.
Parasport Sverige ska genom information till och utbildning av ledare, funktionärer och aktiva utövare arbeta för och skapa en idrottsgemenskap där sexuella trakasserier inte förekommer.

Läs mer: Åtgärdsplan metoo

Uppdaterad: 18 SEP 2020 11:01 Skribent: Henrik Hjelmberg

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link