Hoppa till sidans innehåll

Förbundsmöte 2017


Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté höll förbundsmöte 13-14 maj 2017, i enlighet med stadgarna 2 kap 1 §. Förbundsmötet genomfördes på Scandic Ariadne, Stockholm med Parasport Sverige som värd.

Här hittar du protokollet från förbundsmötet:

Informationsutskick 2016-10-26

Kallelse 2017-02-09

Information om ändrad plats 2017-03-13

Ombudsfullmakt 2017-04-06

Valberedningens förslag 2017-04-13

Dokumentation FM2017 (uppdateras efter hand)

Dokumentationen till Förbundsmötet 2017
Stadgeenligt dokumentation till FM2017 publiceras här senast den 28 april 2017, då den också sänds ut digitalt och per e-post till SDF-ombud och SDF-kansli.

Innehållsförteckning
A. Resefördelning
B. Röstlängd FM2017
C. Föredragningslista
D. Ramprogram
E. Mötesregler
F. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
G. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer
H. Fastställande av medlemsavgift
I. Förbundsstyrelsens förslag 1.1
I. Förbundsstyrelsens förslag 1.2
I. Förbundsstyrelsens förslag 1.3
I. Förbundsstyrelsens förslag 2
J. Motioner med FS yttrande
K. Officiellt kungörelseorgan och arvoden
L. Valberedningens förslag
M. Ombud till Riksidrottsmöltet (RIM)
N. Ombuds- och deltagarförteckning (per 2017-05-11)

Samtliga ombud och delegater förväntas noggrant sätta sig in i förbundsmöteshandlingarna, som stadgeenligt beräknas vara ombuden digitalt tillhanda två veckor före mötet.

_____________________

Röstlängd

Antalet ombud per SDF framgår av "röstlängden för förbundsmötet".
Den är baserad på de före­ningar som fullgjort sina skyldigheter enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstyrelsen fastställer röstlängden vid styrelsemötet den 9 februari 2017.

Enligt stadgarna 2 kap 3 § får SDF ”…sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.” Vidare står det att ”Ombud får inte företräda mer än föreningarna inom ett SDF”.

Slutsatsen av detta är att det måste vara minst en person från varje SDF, vilken i sig kan bära med sig fullmakt för samtliga röster inom sagda SDF.

Respektive SDF anmäler senast den 3 april 2017 de ombud som ska representera distriktet via blanketten Ombudsfullmakt.

 

Registrering av ombud

Registrering av ombud görs lördagen den 13 maj kl. 09.00-10.00 på Scandic Ariadne. 

 

Resan

För att hålla resekostnaderna nere föreslås resefördelning att tillämpas enligt tidigare praxis följande direktiv för resandet:

  • att respektive SDF efter genomfört förbundsmöte redovisar sina resekostnader till Parasportförbundets förbundskansli senast 31 maj 2017, och 
  • att billigaste färdmedel ska användas, samt
  • att bokning görs i god tid, kostnadsmedvetet och till lägsta möjliga pris och
  • att samåkning förutsätts ske om ni åker med egen bil eller taxi till/från flyg eller tåg.

Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att ifrågasätta omotiverat dyra resekostnader och vill också påminna SDFen om möjlig­heten att i hemortskommunen beställa riksfärd­tjänst till de ombud som är berättigade till sådan.

Valberedningen

Önskar du kontakta valberedningen görs detta via ordförande Annica Landström Walther alt. via övriga ledamöter, se kontaktlista.

Uppdaterad: 15 MAJ 2017 11:11 Skribent: Charlotta von Malmborg

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link