Hoppa till sidans innehåll

Förbundsmöte 2015


Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté höll förbundsmöte 9-10 maj 2015, i enlighet med stadgarna 2 kap 1 §. Förbundsmötet hölls på Scandic Triangeln, Malmö med Skånes HIF som värd.

 

Beslutsunderlag från lördagens påverkanstorg 

 

Mötesdokumentation FM 2015 (i samlad fil)
Stadgeenligt dokumentation till Förbundsmötet 2015 i samlad fil.

 

Dokumentationen till Förbundsmötet 2015 (i separata filer)
Följebrev utskick ombud 150424 
Innehållsförteckning
1. Röstlängd
2. Ramprogram
3. Föredragningslista
4. Resefördelning
5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer
6. Medlemsavgift föreningar
7. Förbundsstyrelsens förslag
8. FS förslag - bilaga §10.4 avsiktsförklaring bordtennis
8. Motioner med FS yrkande
9. Kungörelseorgan och Arvoden
10. Kandidatnominering
11. Ombuds- och deltagarförteckning 
12. Verksamhetsberättelse 2013-2014 (digitalt blädderbar längst ner på denna sida)
13. Mötesregler och arbetsformer för FM
18. Ombud till RIM
19. Rapport Uppdrag till FS från FM2013 

_____________________

Stadgar
Förbundsmötetsprotokoll 2013
Förbundsmötetsprotokoll 2014-08-31

 

Röstlängd

Antalet ombud per SDF framgår av "röstlängden för förbundsmötet".
Den är baserad på de före­ningar som fullgjort sina skyldigheter enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstyrelsen fastställde röstlängden vid styrelsemötet den "xx januari 2015".

Enligt stadgarna 2 kap 3 § får SDF ”…sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.” Vidare står det att ”Ombud får inte företräda mer än föreningarna inom ett SDF”.

Slutsatsen av detta är att det måste vara minst en person från varje SDF, vilken i sig kan bära med sig fullmakt för samtliga röster inom sagda SDF.

Respektive SDF anmäler senast den 6 april 2015 de ombud som ska representera distriktet via blanketten Ombudsfullmakt.

 

Registrering av ombud

Registrering av ombud görs lördagen den 9 maj kl. 09.00-10.00 på plan 1 på Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö, tel. 040-693 47 00

Hotellet ligger med goda kommunikationer till Kastrup, Sturup, samt Malmö C.  

 

Resan

För att hålla resekostnaderna nere föreslås resefördelning att tillämpas enligt tidigare praxis följande direktiv för resandet:

  • att respektive SDF efter genomfört förbundsmöte redovisar sina resekostnader till Parasportförbundets förbundskansli senast 31 maj 2015, och 
  • att billigaste färdmedel ska användas, samt
  • att bokning görs i god tid, kostnadsmedvetet och till lägsta möjliga pris och
  • att samåkning förutsätts ske om ni åker med egen bil eller taxi

Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att ifrågasätta omotiverat dyra resekostnader och vill också påminna SDFen om möjlig­heten att i hemortskommunen beställa riksfärd­tjänst till de ombud som är berättigade till sådan.

 

Föredragningslista

Samtliga ombud och delegater förväntas noggrant sätta sig in i förbundsmöteshandlingarna, som stadgeenligt beräknas vara ombuden digitalt tillhanda två veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse 2013/2014
- Berättande om idrottsresultat

Verksamhetsberättelse 2013/2014
- resultat och årsberättelse

VB 2013_2014 reportageform

 

Verksamhetsberattelse 2013-2014 omslag

Uppdaterad: 22 JUN 2016 14:47 Skribent: Henrik Hjelmberg

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link