Hoppa till sidans innehåll

Extra förbundsmöte 31 augusti 2014


Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) styrelse kallade i enlighet med stadgarna 2 kap 7 § till extra förbundsmöte.

Beslutet var taget mot bakgrunden av att styrelsen har för avsikt att ställa sina platser till förfogande för att ge förbundsmötet möjlighet att välja den styrelse de har förtroende för.

Det extra förbundsmötet kommer att hölls söndagen den 31 augusti 2014 på Nordic Light Hotel, Stockholm med centrala kansliet som värd.

 

Förbundsmötetsprotokoll

 

Kallelse

Bilaga 1; Röstlängd

Bilaga 2; Ombudsfullmakt

Bilaga 3; Mötesordning

Bilaga 4; Föredragningslista

Bilaga 5; Resefördelning

Stadgar SHIF/SPK

 

Anmälan av ombud

De ombud som utsetts av specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska anmälas till förbundsmötet via anmälningslänk samt via Ombudsfullmakt.

Följ länken https://response.questback.com/idrott/xfmsdf2014 och fyll i din anmälan med ledning av instruktionerna i detta brev senast den 24 augusti 2014.

Har du frågor eller behöver hjälp med din anmälan, kontakta kansliet per epost This is a mailto link alt. telefon 08-699 62 62.

Följande ska anges när du anmäler dig:

 1. Ombudsinformation; namn, hemadress, epost, telefon och föreningstillhörighet
 2. Ev. önskemål om logi; enkel- eller dubbelrum (på egen/SDFs bekostnad)
 3. Ev. behov; handikappanpassat rum, duschstol, hörslinga, digital dokumentation
 4. Ev. specialkost

Röstlängd

Antalet ombud per SDF framgår av röstlängden för förbundsmötet.
Den är baserad på de före­ningar som fullgjort sina skyldigheter enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstyrelsen fastställde röstlängden vid styrelsemötet den 25 juni 2014.

Enligt stadgarna 2 kap 3 § får SDF ”…sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.” Vidare står det att ”Ombud får inte företräda mer än föreningarna inom ett SDF”.

Slutsatsen av detta är att det måste vara minst en person från varje SDF, vilken i sig kan bära med sig fullmakt för samtliga röster inom sagda SDF.

Respektive SDF anmäler senast den 24 augusti de ombud som ska representera distriktet via blanketten Ombudsfullmakt.

 

Mötesordning

Av bilaga 3 framgår den av förbundsstyrelsen godkända mötesordningen.

Förbundsmötet öppnas söndagen den 31 augusti kl.11.00 och fortsätter enligt mötesordningen fram till avslutade förhandlingar eller senast kl.17.00 samma dag.

 

Registrering av ombud

Registrering av ombud görs söndagen den 31 augusti kl. 10.00-10.45 i entrén på Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm, tel. 08-505 630 00, www.nordiclighthotel.com

Hotellet ligger nära Stockholms Central, Arlanda Express och t-bana.
Se skyltning vid ankomst.

 

Inkvartering och måltider

I anmälan anger du vad du önskar boka – deltagarpaket, samt ev. övernattning lör-sön (enkel- eller dubbelrum på SDFs/egen bekostnad).
Kostnad för hotellnatt är 1600 kr/rum.

Logi är bokat på Nordic C Hotell, Vasaplan 4, Stockholm, tel. 08-505 630 00, http://nordicchotel.se/. Hotellet ligger nära Nordic Light Hotel där mötet hålls.

SDF kommer att få en samlingsfaktura på kost och logi för sina anmälda ombud.

 • Paket 1; deltagaravgift inkl. lunch och fika – 400 kr per person
 • Paket 2; lunch, fika samt 1 övernattning i dubbelrum (lör-sön) – 1200 kr p.p.
 • Paket 3; lunch, fika samt 1 övernattning i enkelrum (lör-sön) – 2000 kr p.p.

Resan

För att hålla resekostnaderna nere föreslås resefördelning att tillämpas enligt tidigare praxis följande direktiv för resandet:

 • att respektive SDF efter genomfört förbundsmöte redovisar sina resekostnader till SHIF/SPKs förbundskansli senast 30 september 2014, och 
 • att billigaste färdmedel ska användas, samt
 • att bokning görs i god tid, kostnadsmedvetet och till lägsta möjliga pris och
 • att samåkning förutsätts ske om ni åker med egen bil eller taxi

Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att ifrågasätta omotiverat dyra resekostnader och vill också påminna SDFen om möjlig­heten att i hemortskommunen beställa riksfärd­tjänst till de ombud som är berättigade till sådan.

 

Föredragningslista

Av bilaga 4 framgår den för det extra förbundsmötet av förbundsstyrelsen fastställda föredragningslistan.

Samtliga ombud och delegater förväntas noggrant sätta sig in i förbundsmöteshandlingarna, som stadgeenligt beräknas vara ombuden digitalt tillhanda två veckor före mötet.

 

SDFs val av ombud till extra förbundsmöte

Enligt stadgarna för SDF beslutar årsmötet om val av ombud, och ofta får styrelsen i uppdrag att utse ombud till förbundsmötet. Det senare är vanligt då det kan anses att föreningarna har valt en förbundsstyrelse att företräda föreningarna inom distriktet.

Inför det extra förbundsmötet bör det anses godtagbart att SDFs styrelse utser ombud till förbundsmötet. Viktigt att påpeka är att SDF-styrelsen bör ha ”örat mot marken” och lyssnat av meningarna inom distriktet innan de utser ombud.

(Denna information är framtagen tillsammans med Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin)

 

Val av mötesordförande, protokollsekreterare, protokolljusterare och rösträknare

Valberedningen föreslår Eva Johansson till mötesordförande och Håkan Ryholt till protokollsekreterare.

Därutöver kommer valberedningen att vid det extra förbundsmötet föreslå protokolljusterare och rösträknare.

Valberedningen rekommenderar att Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin närvarar på mötet som sakkunnig.

 

Val av styrelse

 • Valberedningen avstår från att bereda förslag till ny styrelse då hela styrelsen ber om nytt förtroende.
 • Valberedningen tar fram till 31 juli 2014 emot förslag på fyllnadsval för
  Ingrid Eiken via epost This is a mailto link alt. This is a mailto link.

 • Samtliga i nuvarande förbundsstyrelse har ställt sin plats till förfogande och är beredda att ta ansvar genom att kandidera för omval.

 • Val till samtliga funktioner i styrelsen kommer därför att genomföras –
  det vill säga val av ordförande samt val av 8 styrelseledamöter.
  Detta inbegriper således det fyllnadsval som behöver göras efter en styrelseledamot som sedan tidigare har lämnat styrelsen.

 • Då det är ett extra förbundsmöte väljs alla funktioner att verka fram till
  ordinarie förbundsmöte 2015.

 • I samtliga val råder fri kandidatnominering fram till att valen genomförs. Det betyder att det står ombuden fritt att under mötet nominera till samtliga funktioner som står till val.

Fyllnadsval till valberedningen

 • I valberedningen har ordförande och två ledamöter avgått

 • Fyllnadsval kommer att genomföras för

          -        Ordförande i valberedningen

          -        2 ledamöter i valberedningen

 • Notera att val av valberedning bereds av medlemmarna direkt och nomineras direkt på mötet.

Alla ombud hälsas välkomna till Svenska Handikappidrottsförbundets och
Sveriges Paralympiska Kommittés extra förbundsmöte den 31 augusti 2014 på Nordic Light Hotel i Stockholm.

Uppdaterad: 27 OKT 2016 09:37 Skribent: Lotta von Malmborg

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link