Hoppa till sidans innehåll

Om möjligheterna i parasport

Hur fungerar parasport? Det finns en rad olika saker att ta hänsyn till när det gäller parasport. Främst handlar det om idrottarnas funktionsnedsättningar och hur klassificeringssystemet fungerar för att skapa så lika förutsättningar som möjligt.
  • Uppdaterad: 12 FEB 2021 09:42


Våra målgrupper

Parasport Sverige organiserar idrott för tre målgrupper:

  • Personer med rörelsenedsättning
  • Personer med synnedsättning
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning


Att ha en funktionsnedsättning innebär att personen på något sätt har nedsatt funktionsförmåga. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Det är svårt att säga exakt hur många personer i Sverige som har en funktionsnedsättning eftersom det av integritetsskäl inte registreras. Funktionsnedsättningar kan även kategoriseras på olika sätt och vissa är svåra att diagnosticera. På grund av detta skiljer sig resultatet i olika undersökningar från varandra.

I flera stora svenska studier varierar siffran över antalet personer med funktionsnedsättning mellan 10 och 30 procent. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning.


Kort statistik gällande Parasport Sveriges målgrupper:

  • Mellan 500 000 och 600 000 personer har en rörelsenedsättning, varav nästan hälften är över 75 år. Cirka 400 000 personer använder rullstol eller rullator (Källor: Funka och Habilitering.se).

  • Omkring 120 000 personer har en synnedsättning och åtminstone 30 000 personer har grav synnedsättning eller blindhet (Källor: Funka och Synskadades Riksförbund).

  • Cirka 1 procent av den svenska befolkningen (runt 100 000 personer) har en intellektuell funktionsnedsättning (Källa: FUB).Parasport - Om möjligheterna

Nedan finns en film om idrottens möjligheter – för alla – oavsett förutsättningar. I filmen lyfts fakta och tankar som kan hjälpa föreningar, ledare och aktiva när de vill inkludera idrottare med funktionsnedsättning. Filmen redogör för olika typer av funktionsnedsättningar och ger exempel på hur det är att träna och tävla med dessa.

OBS! Filmen har några år på nacken och bland annat använder Parasport Sverige inte längre begreppet "utvecklingsstörning". Det begreppet vi använder idag är "intellektuell funktionsnedsättning". Planer finns på att ta fram en ny och uppdaterad film.


Parasport

 Om klassificering

Klassificering är en väldigt viktig del inom parasport. Utan den är det omöjligt att tävla på lika villkor. Målet med klassificering är att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten.

Läs boken: Introduktion Parasport

En introduktion om olika funktionsnedsättningar kopplat till idrott" sammanfattar de olika klassificeringarna inom idrott för personer med funktionsnedsättning. Boken listar även olika typer av funktionsnedsättningar och hur dessa i vissa fall påverkar möjligheterna till val av idrott, träning och hälsa.

 

Skribent: Calle Delling

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link