Hoppa till sidans innehåll

Champa Lots!


Projekten Champa Lots! och Champa Arena! är båda finansierade av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Champa Lots! är ett mentorskapsprogram för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund. 

"Att kunna vägleda andra kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens, som ska tas tillvara."

Läs mer på vår hemsida.

 

Projektet söker nu livsstilslotsar

Projektet söker nu adepter

 

Möt några av våra livsstilslotsar: 


 

Vad är problemet?


Den som föds med en funktionsnedsättning, eller förvärvar en skada som barn, ges en rad insatser som stöd för att underlätta i vardagen. Det kan till exempel vara stöd i skolan, personella resurser eller särskilda fritidsaktiviteter för barn och skolungdomar. Fokus sätts dock ofta i större utsträckning på det som individen inte kan, istället för att fokusera på det som individen kan och att stärka det. De stödinsatser som ges verkar därför ofta snarare för att assistera vid hinder eller utmaningar, än att träna på att klara sig själv och stärka individers egenmakt. Individen själv varken ses eller känner sig då som ägare för sin egen situation, och blir oftare tillsagda än tillfrågade om hur de ska leva sina liv eller vad som anses möjligt i deras livssituation.

Många barn och unga med funktionsnedsättning beskriver en fritid utan aktiviteter och utan kamrater. Många barn och unga med funktionsnedsättning får inte ramla och slå sig, inte prova, misslyckas och få prova igen. Detta kan även leda till att man som förälder, eller annan vuxen i barnets närhet, har lägre krav på barnen än till exempel dess syskon, och inte låter dem växa genom utmaningar.

Att tidigt få lära sig vilka förutsättningar man har utifrån sin funktionsnedsättning kommer att underlätta arbetet mot ett självständigt liv. Det är därför oerhört viktigt att få testa nya saker och utmana gränsen för vad man klarar av eller inte, och därtill lära sig göra mer än vad man kunnat tidigare.

 

Vad är lösningen?

Projektet Champa Lots! kommer att genomföra något som kan liknas med ett mentorskapsprogram, där individen får lära sig identifiera sina egna behov och förutsättningar under stöttning av en mentor som kallas för Livsstilslots. Dessa livsstilslotar rekryteras efter deras förmåga att vara kreativa problemlösare och har företrädesvis en funktionsnedsättning själva. Livsstilslotsarna erhåller högkvalitativ, adekvat utbildning med fokus på bland annat folkhälsa, handikappvetenskap, coachande förhållningssätt och empowerment.

Arbetet som Livsstilslots innebär dels att kunna bidra med egna erfarenheter av de utmaningar man kan stöta på i vardagen, men även att fungera som förebilder för de barn och unga de möter. Livsstilslotsarna anställs på timmar inom kommunen och träffar sina adepter regelbundet, både enskilt och i grupp, under minst ett år.

Projektet öppnar upp för ett helt nytt sätt att se på och ge stöd vid en funktionsnedsättning, där vi utgår från barn och ungas egna möjligheter att utforska sin förmåga.

Att kunna vägleda andra kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens, som ska tas tillvara.

Mål för projektet

  • Etablera en modell för att öka graden av självständighet hos personer med funktionsnedsättning.
  • Identifiera vilka metoder som effektivast arbetar för barn och ungas självständighet och handlingsutrymme

För mer information:
Hanna Isaksson, projektledare Champa Lots!
This is a mailto link
076-495 17 06

 

Uppdaterad: 10 FEB 2020 09:52 Skribent: Elias Håkansson
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link