Hoppa till sidans innehåll

Jag kan: Lägesrapport 22 maj 2019


Vi har tidigare informerat om Vinnovaprojektet med bakgrund (förstudien), problemställningar och mål som finns för de två delprojekten Jag vet och Jag kan. Vad har hänt sedan projektstarten för cirka fyra månader sedan? Nedan följer en lägesrapport om Jag kan med inriktning på idrottsanläggningar.

Under vintern och våren har arbetsmöten hållits med styrgruppen och det Vetenskapliga rådet. Det Vetenskapliga rådet består av representanter från Mittuniversitetet, Umeå universitet samt högskolorna i Gävle och Halmstad. Vidare har flera möten hållits med RF och även KONE, som också är samarbetspartners i Vinnovaprojektet.

Samarbetet med de tre pilotkommunerna i Eskilstuna, Malmö och Östersund är sedan länge i full gång. Vi har besökt dem och bland annat bett dem att kartlägga hur det ser ut i dag i respektive kommun. Vilka paraidrotter och fysiska aktiviteter utövas idag? Vilka anläggningar (inom- och utomhus) används? Hur många aktiva utövare uppdelat på män/kvinnor finns det? Hur ser representationen ut på olika typer av funktionsnedsättning? Att få en heltäckande bild av detta är inte helt enkelt. De etablerade verksamheterna som bedrivs i parasportföreningar eller parasportsektioner i inkluderade verksamheter, till exempel simning och fotboll är oftast lättare att identifiera. Men hur ser det ut med annan träning på gym, Friskis & Svettis, friluftsaktiviteter etcetera? Här får naturligtvis kommunerna värdefull hjälp av DF, SDF, parasportföreningar med flera. 

En annan viktig uppgift för kommunerna är att hjälpa till att ta fram referensgrupper till projektet. Dessa grupper önskar vi ska bestå av personer med olika typer av funktionsnedsättningar, jämn fördelning vad gäller kön och ålder samt innehålla allt från helt fysiskt inaktiva och motionärer till elit. För att kunna inventera tillgängligheten på idrottsanläggningarna behövs den en finmaskig inventeringsmall, som fångar upp all adekvat information. I det här arbetet blir referensgruppernas tankar och input väldigt viktig. Vad krävs till exempel för att få en helt inaktiv person att åka och simma en gång/vecka, eller börja träna på ett gym? Förutom en rad gemensamma krav, till exempel bra entré, angöringsmöjlighet, tillgång till RWC etcetera finns det en rad idrottsspecifika krav på anläggningar utifrån den paraidrott/fysisk aktivitet som ska utövas, till exempel golvbeläggning, takhöjd, ljussättning med mera. Behoven ser också olika ut beroende på typ av funktionsnedsättning samt individuella krav och önskemål på anläggningen. Sammantaget gör detta att vi i projektet har insett att den ursprungliga tanken med att certifiera anläggningar inte kommer att fungera i praktiken för den enskilde utövaren. Krav och behov ser ju helt olika ut om man exempelvis jämför en person med elrullstol, en tetraplegiker i manuell rullstol och en paraplegiker med inkomplett skada, som kan gå några steg.

Med hjälp av finmaskiga inventeringsmallar kan man i stället registrera nödvändig information om anläggningar i en lättillgänglig databas och i stället överlåta åt den enskilde utövaren att bedöma om en viss anläggning fungerar för hen och för den planerade aktiviteten. Planen är också att användaren av en anläggning  ska kunna lämna omdömen (ris och ros), komma med konstruktiva förbättringsförslag etcetera i ett verktyg liknande Trip advisor. Därmed får man i stället en ”användarcertifiering” av anläggningar med möjlighet för anläggningsägare att ta till sig goda idéer och ständigt förbättra sina anläggningar vad gäller tillgänglighet. Tanken är att under juni månad  tillsammans med referensgrupperna besöka ett antal olika typer av anläggningar i respektive kommun och testa inventeringsmallarna på såväl utomhus- som inomhusanläggningar.

En annan grupp som sitter på mycket kunskap och erfarenhet på området är våra 21 SDF:er. Vi gjorde därför en enkät bland dem och fick svar från 14 av dem eller 66% i svarsfrekvens. Tack för det! För att borra djupare i hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor kommer vi att ha en workshop med några SDF till hösten.

Efter sommaren ska vi också försöka träffa ett antal av de stora funkisorganisationerna för att informera om Vinnovaprojektet och inhämta deras synpunkter och tankar. Vi försöker också titta internationellt och se om vi kan utbyta erfarenheter och se hur andra länder har löst det med webbaserad information om tillgänglighet på träningslokaler och anläggningar.

Uppdaterad: 22 MAJ 2019 16:47 Skribent: Magnus Krossén
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link