Hoppa till sidans innehåll

Champa Arena!


Projekten Champa Lots! och Champa Arena! är båda finansierade av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Läs mer på vår hemsida champa.se.


Champa Arena!

Tillgänglighet på Idrott- och träningsanläggningar för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund, med projektmedel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet kommer också att genomföras i samarbete med Riksidrottsförbundet och KONE.

Vad är problemet?
Inom gruppen personer med funktionsnedsättning är det väsentligtfärre som utövar någon fysisk aktivitet jämfört med den övriga befolkningen. Detta beror delvis på bristen på anpassade träningslokaler i närområdet. 

I dag saknas också en samlad och lättåtkomlig information om idrottsanläggningar och träningslokaler, när det gäller tillgänglighet och anpassning för olika typer av funktionsnedsättningar. Dessutom är kunskapen hos hallpersonal om existerande funktionsnedsättningar, specifika behov samt vad den egna anläggningen har att erbjuda ofta otillräcklig.

Nödvändig anläggningsinformation består dels av gemensamma krav, till exempel angöringsmöjlighet från parkering/övriga transportmedel, anpassad entré, tillgång till RWC-toalett etc. och dels idrottsspecifika krav såsom storlek på hall, golvbeläggning, ljudisolering ljussättning mm. Därtill har varje individ specifika behov och önskemål.

Med en samlad, tydlig, lättbegriplig och adekvat information om kan den enskilde själv hitta en lämplig anläggning för den önskade aktiviteten, oavsett om det rör sig om ett gym, en simhall, ett ridhus, ett grönområde eller en bollhall.

Vad är lösningen?
I samarbete med tre referenskommuner i Sverige: Malmö, Östersund och Eskilstuna görs följande under 2019-2020:

  • En kartläggning av befintliga anläggningar för inomhus- och utomhusaktiviteter (med fokus på rörelse-, syn och intellektuell nedsättning) samt vilka paraidrotter och fysiska aktiviteter som idag kan utövas på resp. ort.

  • I samarbete med referensgrupper som representerar olika funktionsnedsättningar, tas en finmaskig inventeringsmall fram för inventering av idrottsanläggningar.

  • Efter pilottester av mallen på 150 idrottslokaler, kan mallen appliceras nationellt.

  • Insamlad data registreras i en databas, som anläggningsägarna enkelt uppdaterar.

  • Ett nytt digitalt verktyg skapas, liknande Trip advisor, där användare av anläggningarna kan ”certifiera” dessa, ge ris/ros och konkreta förbättringsförslag.

  • 25 goda exempel på lokaler med föredömliga lösningar på olika områden, till exempel entré, reception tas fram.

  • En manual med både gemensamma och idrottsspecifika behov/ krav skapas.

Mål för projektet

  • Öka antalet idrottsanläggningar som publicerar information om sin tillgänglighet från 57 procent till 80 procent.
  • En etablerad användarcertifiering rörande tillgänglighet av idrottslokaler, som driver anläggningsägare till ett aktivt förbättringsarbete.

  • Samlad kunskap i en digital manual om hur man gör anläggningar vid ny- och ombyggnation mer tillgängliga.


För mer information:

Magnus Krossén, projektledare Champa Arena!
This is a mailto link
073-866 54 36 

Uppdaterad: 12 FEB 2020 10:50
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link