Hoppa till sidans innehåll

Licensinformation


För idrottsutövare som tävlar på mästerskapsnivå ska licens
lösas.

Med mästerskapstävlingar avses Svenska Mästerskap (SM, JSM) och Distriktsmästerskap (DM, JDM) samt eventuella kvalificeringstävlingar till dessa. Vid övriga tävlingar inom Sverige bestämmer arrangören eller respektive idrottskommitté om licens erfordras. Förutom ovanstående krävs även licens vid all landslagsrepresentation.

Licens gäller kalenderår och innefattar även olycksfallsförsäkring i samband med träning, tävling samt resor till och från dessa. Information om försäkringen hittar du här

Omregistrering av licenser inför 2020 ska göras via licensmodulen i IdrottOnline. Ansökningsperioden för 2020 öppnar 1 december 2019.

Licensansökningar 2021
Den nya licensperioden 2021 kommer att öppna för ansökan av förening i idrottonline den 15 januari 2021. Vanligen öppnar denna licensperiod den 1 december, men i år är alltså detta framskjutet något. 
I rådande situation finns det inga turneringar eller andra aktiviteter med licenskrav som äger rum kommande veckor. Därför passar vi på att göra en översyn av klasser för samtliga idrotter inom parasportförbundet, och därefter öppnar den nya licensperioden för ansökan med dessa nya klasser inlagda. Om ni har frågor om vad de nya beteckningarna i licenserna betyder, dvs vilken klass paraidrottaren har placerats i, kontakta This is a mailto link

Nyregistreringar ska också ansökas via licensmodulen i IdrottOnline men det obligatoriska medicinska kortet måste skickas separat till Parasportförbundet, som inscannad fil via e-post till This is a mailto link eller med post. Hanteringen blir enklast om medicinskt kort skickas från föreningen ungefär samtidigt som licens söks. Medicinska kort finns här.

Se RF/IdrottOnlines manual här.

Sök endast för de idrotter som är aktuella för mästerskapstävlingar. Försäkringen gäller även för de idrotter som inte finns med på den giltiga licensen.

Utfärdare av medicinska korten ska vara för

Idrottare med rörelsenedsättning (R), medicinskt kort 1: Läkare eller sjukgymnast

Idrottare med synnedsättning (S), medicinskt kort 2:  Syncentral eller ögonläkare

Idrottare med med intellektuell funktionsnedsättning (U) och idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (N),  medicinskt kort 3:
LSS-handläggare,psykolog, skolsköterska, skolläkare, lärare särskola eller
förälder. OBS! N-licens kan bara fås i fotboll och innebandy.

Öppen klass (Ö), medicinsk kort 1 alt. 2:
För idrottare med rörelsenedsättning – läkare eller sjukgymnast.
För idrottare med synnedsättning - optiker

OBS! Vid CP-skada ska alltid separat
klassningsformulär ifyllas och sändas in tillsammans med medicinskt kort 1. Hämtas på hemsidan, se ovan.

Kostnad

En licens oberoende av antal idrotter                                           250 kr

Vid övergång från en förening till en annan, betalar den nya föreningen den nya licensen.

 

Godkännande och betalning. Efter skickad ansökan behandlar Parasportförbundet licensen och föreningen kan i systemet se licensens status. I de fall medicinskt kort saknas (se ovan) kommer licensansökan att avslås. Licensen kan också avslås av andra skäl, till exempel om föreningens medlemsavgift till förbundet ej är betald.

Då licensen är godkänd skickar Parasportförbundet faktura till föreningen på godkända ansökningar. Betala aldrig för licensen i förväg! Vid betalning ange alltid fakturanummer som betalningsreferens. Om betalning inte erhållits inom föreskrivet datum skickas påminnelse med påminnelseavgift.

Licensierades licensnummer är samma nummer som personens idrottsID i IdrottOnline (IID00XXXXXX).

Listor på licensierade (med klassning) i den egna föreningen tar föreningen själv ut från systemet. Se manualen.

Allmänt

Om tävlande önskar representera olika föreningar i olika idrotter, ska licens sökas av respektive förening.

Vid föreningsbyte ska övergångsanmälan göras, karenstiden är 30 dagar. Blankett hittar du här.

Behandlingstiden för en licens är ca 30 dagar (efter skickad ansökan), var ute i god tid!

Support!

För tekniska frågor rörande till exempel öppning av IdrottOnlinesida, inloggningsuppgifter, medlemsregistrering kontakta RF:s idrottssupport  här tel 08-6996150.

Övriga frågor angående licenser kontakta This is a mailto link.

Uppdaterad: 16 MAR 2020 14:48 Skribent: Kerstin Brodin
E-post: This is a mailto link

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link