Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Förbundet bildas - och utvecklas


"Vi ska bilda ett Handikappidrottsförbund!" Vännerna Alf Nygren (till vänster på bilden) och Bengt Nirje bestämde sig någon gång i mitten av 1960-talet.

Svenska Handikappidrottsförbundert (SHIF) bildades i maj 1969 och i november samma år valdes förbundet in i Riksidrottsförbundet (RF) som femtionde specialidrottsförbund. I maj 2007 bildades Sveriges Paralympiska Kommitté, som en del av SHIF (SHIF/SPK). Men handikappidrottens historia startar några decennier innan SHIF bildades, och sedan dess har det hänt mycket.

Inom ramen för projekt, Förstudie - "Sveriges handikappidrotts historia" genomfördes under 2008 och 2009 en forskningsinsats avseende handikappidrottens organisatoriska historia, tiden 1950 fram till maj 1969 då SHIF bildas. 

Forskningen omfattade studier i de historiska arkiven på Riksarkivet, Folksam och SHIF. Dessutom hämtades information från tidningarna Svensk VanföreTidskrift och Korporationsidrottsförbundet.

Den information som nu finns sammanställd är unik. Ingen tidigare forskning finns dokumenterad. Genom forskningsrapporten kan vi uppnå ökad förståelse för handikappidrottens förutsättningar i ett historiskt perspektiv och dagens spännande positiva utveckling.

Det betyder också att den väsentliga skillnaden mellan en intresseorganisation och en folkrörelse eller om man så vill skillnaden mellan att idrott organiseras av en handikapporganisationer eller av idrottsrörelsen blir tydligare.

Handikappidrottshistoriska föreningen

Den 31 mars 2007 bildades Handikappidrottshistoriska föreningen (HIHF), som arbetar i samverkan med Parasport Sverige. Föreningens syfte är att beskriva och dokumentera den svenska handikappidrottens historia från tidigt 50-tal och framåt.

Föreningen har enligt stadgarna att i samverkan med Parasport Sverige

  • utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om idrott för  funktionshindrade och kännedom om dess utveckling, framgångar och motgångar. 
  • upprätta och administrera en Parasportens Hall of Fame för att synliggöra remarkabla insatser av enskilda utövare och ledare och hedra dess upphovsmän och kvinnor. 
  • inspirera och främja parasportshistorisk verksamhet och forskning bland enskilda och organisationer, 
  • verka för insamling, bearbetning och dokumentation av parasporthistoriskt källmaterial, 
  • följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt.

Verksamheten är i nuläget vilande. Eventuella ärenden hanteras av Parasport Sveriges styrelse.

För den intresserade finns protokoll upprättat vid bildandet och interimsstyrelsens "verksamhetsberättelse" för tiden juni 2004 till mars 2007.

Uppdaterad: 27 NOV 2019 13:50

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link