Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Forskarteamet som följer inkluderingsprocessen


Här är forskarteamet som följer inkluderingsprocessen inom Svensk idrott. 
Bild: Staffan Karp, Kim Wickman, Madelene Nordlund

Kim Wickman, docent i pedagogik, Umeå universitet, med kompetens inom genus, funktionsnedsättning och idrott samt normkritisk pedagogik. Staffan Karp, docent i Pedagogik, Umeå universitet och legitimerad psykolog med kompetens inom barn- och ungdomsidrott samt idrottens socialiserings- och förändringsprocesser. Madelene Nordlund, filosofie doktor i sociologi, Umeå universitet med kompetens inom arbetsmarknad och sysselsättning. Madelene har därtill egna erfarenheter av Parasport på bredd- och elitnivå inom rullstolsåkning.

Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar är Riksidrottsförbundet (RF) Sveriges största folkrörelse. Trots att nästan alla barn och unga någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det förhållandevis få barn och unga med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i någon form av organiserad idrott. När det gäller makt och inflytande återfinns få personer med funktionsnedsättning i ledande positioner. 

Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och utvecklingsstörning inom 16 idrotter. Genom kollektiv mobilisering är förbundet en viktig aktör när det gäller att påverka makthavare och genomdriva förändringar eller skapa uppmärksamhet kring särskilda frågor som är av betydelse för att göra idrotten mer jämlik och tillgänglig. Särskilt gäller det för individer och grupper som saknar formell makt och därmed möjlighet att själva påverka idrottens villkor. 

Just nu pågår en organisationsförändring inom svensk idrott som innebär en förändring inom Parasportförbundet till följd av en inkludering av idrotter och idrottare med funktionsnedsättning i övriga specialidrottsförbund. Förändring ställer nya och andra krav på resursfördelning, tillgänglighet samt nya former för kunskaps- och erfarenhetsflöden. 

Genom samverkan mellan idrottens aktörer och forskare vill Parasportförbundet utmana normativa barriärer och kunskapsluckor inom idrotten och därigenom skapa hållbara lösningar för en likvärdig idrott. Forskningsteamet ansvarar för en fortlöpande extern uppföljning och analys från förändringsprocessens start till mål, där den viktigaste uppgiften är att utveckla idrottsrörelsens egen styrning mot angivna mål. Insatserna har en longitudinell, framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats.

Uppdaterad: 02 JUL 2018 16:22 Skribent: Elias Håkansson
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link