Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

”OS i Stockholm 2026 kan bli förebild för idrottsevenemang”

27 JAN 2017 14:50
OS och Paralympics i Stockholm 2026 kan bli en ledstjärna för idrottsevenemang som håller fanan högt för mänskliga rättigheter, transparens och hållbarhet, skriver företrädare för Riksidrottsförbundet, Parasportförbundet och SOK på dagens DN Debatt.
  • Skapad: 27 JAN 2017 14:50

I dag, fredag, presenteras Stockholms stads utredning om vinter-OS till Sverige. Nu är det dags för idrottsrörelsen och andra att pröva det nya underlaget. Hur svarar det mot möjligheterna att arrangera OS och Paralympics 2026 som är hållbara fullt ut, att bli den inspirationskälla ett OS och Paralympics ska vara?

Ett OS och Paralympics är en tioårig process som kan vitalisera både idrotten och folkhälsan samt utnyttja idrottens kraft som samhällsbyggare. En ansökan om ett OS och Paralympics kräver att en svensk opinion tycker att det är i linje med andra viktiga samhällsintressen.

Stora internationella idrottsevenemang kan stärka den nationella stoltheten, sammanhållningen och de goda värderingarna som knyter Sverige samman och fungerar som manifestation för människors lika värde och rättigheter. Ett OS och Paralympics är den yttersta ”kronjuvelen” av internationella idrottsevenemang och stärker den nationella strategi idrotten har tillsammans med besöksnäringen.

I en värld där murar byggs, protektionism hotar, och ”vi och dem”-tänkandet sprids som en farsot behövs mötesplatser som manifesterar människors lika värde och rättigheter. En svensk ansökan ska skicka rätt signaler och erbjuda ett OS och Paralympics som blir de källor till inspiration och framtidstro som de ska vara.

Diskussionen om stora internationella idrottsevenemang har ofta handlat om usla arbetsvillkor och slöseri med pengar. Vid vissa OS och Paralympics har kostnaderna blivit så höga att andra viktiga satsningar kommit i kläm. När mänskliga rättigheter kränks och korruption skakar spelen blir även idrotten i sig solkig.

En etisk, social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet måste prägla en svensk ansökan och ett svenskt OS och Paralympics. Det innebär:

* att använda befintliga arenor, eller temporära, och där det behövs nya ha en plan för deras fortsatta användning

* att minimera transporter och använda fossilfria alternativ för dem som är nödvändiga

* att ställa hållbarhetskrav på leverantörer

* att alla engagerade i arrangemanget, både anställda och volontärer, ska ha schyssta arbetsvillkor

* att ha en realistisk budget i balans och en transparent uppföljning av den

IOK, Internationella olympiska kommittén, har tagit tag i problem som hotat spelens renommé. Kravet på hållbarhet preciseras steg för steg. Ett etiskt ramverk är infört och ett uttryck för detta är att IOK:s bidrag till arrangerade länder ökat rejält. Det innebär minskad risk i projektet, ökad möjlighet till temporära lösningar och att mindre länder kan ta på sig värdskapet. Med detta sagt, låt oss slå fast, att Sverige inte har de ekonomiska förutsättningarna att arrangera ett sommar-OS och Paralympics. Det är helt enkelt för stort.

Ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm är däremot möjligt att genomföra och skulle kunna erbjuda ett unikt koncentrerat koncept i en huvudstad. Sverige skulle få visa världen hur idrott, också vinteridrott, kan bli en naturlig del av en aktiv livsstil också i en storstadsregion. OS och Paralympics ska också användas som inspiration och hävstång för utveckling av idrotten i hela landet.

I det sammanhanget är det viktigt att tydliggöra att ett OS och Paralympics inte på något sätt får belasta de ordinarie statsanslagen till idrotten. Dessutom behöver nödvändiga satsningar som är planerade för det lokala vardagsidrottandet i berörda orter genomföras enligt plan och inte drabbas genom nedskärningar eller bortprioriteringar.

Möjligheten att utöva paralympisk vintersport i en storstad, vore en injektion för hela den paralympiska, globala rörelsen. Redan en ansökan om OS och Paralympics skulle kunna fungera som en katalysator för att ta itu med de stora utmaningar som fortfarande kvarstår vad gäller integration av personer med funktionsnedsättning i Sverige. I målgruppen är det dubbelt så vanligt att ha en stillasittande fritid än bland befolkningen i övrigt. Ett OS och Paralympics i Stockholm och de krav som naturligt följer med det skulle innebära bättre tillgänglighet på våra idrottsanläggningar, men framförallt att parasporten sätts högt på agendan.

Ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm skulle i hög grad baseras på den infrastruktur som redan finns på plats: flygplatser, hotellrum, stora arenor och idrottsanläggningar. Av det som skulle behöva byggas nytt skulle det mesta vara sådant som ändå behövs givet Stockholms storlek, expansion och stora utövarskaror av vintersport, särskilt naturligtvis nya bostäder och studentbostäder. Annat skulle behöva byggas upp, för att sedan monteras ner igen efter spelen på det sätt som sommar-OS i London visade vägen för.

En risk som lyfts fram när det gäller vinter-OS i Stockholm är vädret. I spelens kalkyler för ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm ingår det att all snö som nyttjas produceras på konstgjord väg, och att spelen därmed är genomförbara även under de varmaste tänkbara förutsättningar.

Sverige har genom samarbetet mellan idrottsrörelsen och LO varit internationellt tongivande när det gäller att ställa krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö och fackliga rättigheter vid byggnation av anläggningar inför ett OS. Förhoppningsvis skulle vi kunna tjäna som exempel och föredöme internationellt.

Ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm skulle kunna förberedas och arrangeras ekonomiskt hållbart – och vara möjligt för ett land som Sverige att klara av. Det kommer inte att vara gratis, men man glömmer lätt att det i dag finns en intäktssida som gör ekonomisk balans för OS-genomförandet nåbart. Redan det mycket stora ekonomiska bidrag IOK numera ger värdstäderna skapar en helt ny ekonomisk totalbild än vid tidigare försök att söka OS och Paralympics. En ansökan ligger helt i linje med vårt lands exportstrategi som bejakar fler internationella evenemang till Sverige. 

Ett vinter-OS och Paralympics kan fungera som ett samlande projekt för Sverige med spännande möjligheter till innovationer och nya framsteg på flera områden samt vara en viktig inspiration i folkhälsoarbete och integration. Värden skulle kunna tillföras redan nu på vägen fram mot 2026 för idrotten, kulturen, näringslivet, politiken, organisationer och enskilda individer. Vi är övertygade om att Stockholm 2026 kan bli en ledstjärna för internationella idrottsevenemang som håller fanan för mänskliga rättigheter, transparens och hållbarhet högt.

Idrottsrörelsen vill medverka som inspiratör och till att fler sätter sig in i frågan om ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026 samt hur frågetecken kan hanteras. Regeringen, partierna, aktuella kommuner och idrottsrörelsen har nu nyckelroller i en öppen och konstruktiv dialog och analys av möjligheterna. Väl så viktigt är också att Stockholm 2026 diskuteras vid fikaborden runt om i Sverige.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet 

Margareta Israelsson, ordförande Parasportförbundet 

Hans Vestberg, ordförande Sveriges Olympiska Kommitté 

Fotnot: Artikeln publicerades idag på DN Debatt.


E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link