Hoppa till sidans innehåll

Coronainfo från Parasport Sverige 2020-03-11

11 MAR 2020 23:00
Med anledning av utvecklingen kring Corona-viruset vill vi informera om hur vi ser på situationen inom Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.
  • Uppdaterad: 11 MAR 2020 23:39

Coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019 och nu tagit fart vad gäller global spridning. Eftersom det är ett nytt virus har vi människor ingen immunitet mot det. Majoriteten av de som smittas blir lindrigt sjuka med övre luftvägssymptom, men riskgrupper kan bli mer allvarligt sjuka. Viruset smittar huvudsakligen via droppsmitta, dvs via hosta och nysningar. Nedan följer kort info samt värdefulla länkar. Vi har valt att hänvisa till länkar som uppdateras regelbundet hellre än att skriva mycket i detta brev, eftersom kunskapen om viruset ökar hela tiden och spridningen i olika länder varierar från dag till dag.

Allmänna regler för att minska smittspridning (oavsett om det är coronavirus, influensa eller vanlig förkylning):
- Tvätta händerna och/eller sprita dem ofta och noga.
- Undvika att peta med fingrar i ansikte och ögon.
- Hosta och nys i armvecket eller i papper.
- Undvik smittade människor och stanna själv hemma om du är sjuk.
- Vid misstanke om att du är smittad, kontakta 1177.

Frågor och svar om coronavirus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.
Reseavrådan för varje land kan hittas på Utrikesdepartementets hemsida.
Info om spridning över världen vilken uppdateras dagligen finns på www.worldometers.info

Såhär agerar Parasport Sverige centralt
Vad gäller tjänstemän är vår riktlinje att parasporten följer Riksidrottsförbundets rekommendationer (se bifogat nedan) i stort, dock med tre tillägg:
1. Arbete under de närmaste fjorton dagarna ska ske hemifrån
2. Inga resor ska göras bortsett från de som är verksamhetskritiska
3. Möten hålls primärt på den digitala plattformen Teams, även externa.

Rekommendationer ang folksamlingar
Regeringen införde idag (den 11/3) ett särskillt regelverk som gör att evenemang med över 500 besökare inte längre tillåts. Detta gjordes på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Angående kommande evenemang
Riktlinjen om att övergå till en mer digital mötesform gäller på grund av myndigheternas rekommendationer ovan även för våra evenemang. Detta gör att årets Parasportgala genomförs i en innovativ digital form, vi återkommer med detaljer kring hur just du kan ta del av galan.
Inriktningen om digitala möten berör även den SDF-konferens som är planerad att genomföras. Exakt i vilken form den arrangeras återkommer vi till för berörda parter.

Angående våra internationella evenemang
Utvecklingen kring evenemang påverkar de internationella evenemang Sverige står som värd för. Fyra internationella evenemang som skulle arrangerats i Åre och Östersund under kommande månader ställs in.

Vissa aktiva tillhör riskgrupper
Vi vill poängtera att Parasport Sverige som organisation ser det som extra viktigt att ta hänsyn till våra medlemmars bästa och vara medvetna om att vissa tillhör riskgrupperna som myndigheter och vården pekat ut. Till riskgrupper räknas bl.a. personer med hjärtkärl-sjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes och högt blodtryck. Bland paraidrottare kan diagnoser som hög ryggmärgsskada, vissa neuromuskulära och neuroinflammatoriska sjukdomar samt uttalad påverkan av en cerebral pares, medföra påverkan på hjärt- och/eller lungfunktion, varför dessa aktiva bör betraktas som riskgrupper. Det är dock inte diagnosen i sig, utan dess eventuella påverkan på hjärt- och/eller lungfunktion som är avgörande. Att tillhöra en riskgrupp innebär att man vid smitta kan få allvarligare symptom.

Våra samlade rekommendationer är därför att:
1. Följa myndigheternas direktiv
2. Ta hänsyn till att våra aktiva kan tillhöra någon av riskgrupperna och agera med försiktighet
3. För föreningsverksamhet generellt hoppas vi att verksamheten fortsätter i största möjliga utsträckning enligt plan.

Vår förhoppning är att vi med detta underlag kan ge möjlighet till riktlinjer för våra SDF och föreningar.

Åsa Llinares Norlin, Ordförande      Patrik Modin, vice Ordförande
Johan Strid, Generalsekreterare     Ulrika Askengren, Kanslichef
Sara Dahlén, Förbundsläkare         Henrik Hjelmberg, Kommunikationschef

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nedan finner du RF/SISU-kansliets tjänstemäns uppdaterade rekommendationer:
Folkhälsomyndigheten höjde igår, den 10 mars, risknivån för spridning inom Sverige av Coronaviruset till mycket hög risk. Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån här nu höjd till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning – i Sverige.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Med bakgrund av detta och med respekt för varje medarbetares hälsa och eventuella oro har GS i samråd med RF/SISU-kansliets krisgrupp tagit följande beslut och riktlinjer.
Nedanstående riktlinjer gäller till den 30 april eller tills annat beslut fattas.
 
Riktlinjer gällande närvaro på arbetsplatsen:
Är du sjuk ska du sjukskriva dig och vara hemma. Ingen sjuknärvaro på arbetsplatsen.
Vid minsta symptom på luftvägsinfektion stannar du hemma. Om arbetet tillåter arbetar du hemifrån tills symptomen/förkylningen är borta.
Tillhör du en av Folkhälsomyndigheten identifierad riskgrupp har du möjlighet att arbeta hemifrån. Beslut sker i samråd med närmaste chef.
Identifierade riskgrupper är: äldre personer samt personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes. Dessa är idag överrepresenterade bland de svåra fallen.
Har du en familjemedlem som tillhör en av Folkhälsomyndigheten identifierad riskgrupp har du dialog med din chef kring din eventuella närvaro på arbetsplatsen eller inte.
Hemkarantän:
Alla beslut när det gäller hemkarantän tas i samråd med närmaste chef. Hemkarantän innebär att du är hemma med bibehållen lön. 
 
Riktlinjer gällande resor:
Tjänsteresor:
Vi är fr om 11 mars mycket restriktiva vad gäller resor i tjänsten.
Enbart verksamhetskritiska resor får genomföras och beslutet tas av närmaste chef i samråd med HR. Detta gäller såväl inrikes- som utrikes resor.
Inga tjänsteresor sker till regioner identifierade av Folkhälsomyndigheten som regioner där smittspridning pågår. Idag, 11 mars, gäller detta:
Kina
Sydkorea
Iran
Italien
Region Tyrolen, Österrike
Privata resor
Arbetsgivaren kommer även att efterfråga uppgifter om privata resor för att få en helhetsbild över medarbetarnas resplaner. Denna information är dock frivillig att lämna.
 
Riktlinjer gällande mötesplatser:
Med anledning av Folkhälsomyndighetens indikation för samhällsspridning kopplat till region Stockholm och Västra Götaland är vi restriktiva kring deltagande vid och arrangerande av mötesplatser.
Vi erbjuder alltid möjlighet till digital närvaro.
Möten vi själva arrangerar med externa deltagare
Beslut kring genomförande sker i samråd med närmaste chef och med stöd från HR.
Möten med fler än 25 deltagare avbokas eller genomförs i digital form.
Möten med färre än 25 deltagare kan genomföras efter samråd med deltagarna. Genomförs mötet erbjuds möjlighet till digital närvaro.
 
Möten där medarbetare vid RF/SISU-kansliet deltar
Beslut om RF/SISU:s medarbetare ska delta i möten med fler än 25 deltagare fattas av närmaste chef i samråd med HR.

Var restriktiv med att delta fysiskt på möten med mer än 25 deltagare.

Skribent: Henrik Hjelmberg
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link