Hoppa till sidans innehåll

Information med anledning av coronaviruset

19 MAR 2020 09:19
Här samlar Parasport Sverige information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.
 • Uppdaterad: 25 FEB 2021 13:31

Nyheter och viktiga länkar:

Uppd. 2021-02-25: Förtydligade råd till föreningar

2021-02-12: Frågor och svar gällande corona och idrott (rf.se)


2020-12-08: Nya nationella allmänna råd. Vad betyder det för idrotten?

2020-11-20: Elitidrottare och covid-19>>

2020-11-18: Förslag på sänkning till åtta deltagare >>

2020-11-03: Skärpta restriktioner i Jönköpings, Hallands och Örebro län >>

2020-10-29: Skärpta restriktioner i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län >>

2020-10-22: Skärpta restriktioner i Uppsala län >>

 

Allmänna råd för idrotten från och med 14 juni beslutade av Folkhälsomyndigheten


Idrottsföreningar har även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling, cup eller match måste vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning. 

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid olika idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar. I dagsläget kommer inte publik att tillåtas, eftersom begränsningen med ett maxantal på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande gäller.

 
Allmänna råd fr.o.m. 14 juni

 1. När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.

 2. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

 3. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.
  Nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts från och med 14 juni. Andra idrottstävlingar som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet kan bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs. Riksidrottsförbundet förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten att en ändring sker före den 14 juni.


Folkhälsomyndighetens generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.
 • Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.


Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens verktyg.

Arrangemang och daglig verksamhet i förening

Den 11 mars beslutade regeringen att införa förbud för allmänna sammankomster med över 500 personer. Den 27 mars beslutade regeringen att införa förbud för allmänna sammankomster över 50 personer. Svensk parasport ska följa dessa beslut.

Den 1 april kom Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommenadationer, så kallade allmänna råd. I dessa finns fem punkter som särskilt riktar sig till idrottsföreningar:

 • Matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus.
 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande.
 • Träna utomhus när så är möjligt.
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.


Den 16 april kom Folkhälsomyndigheten med en uppdatering av de allmänna råden. Barn och ungdomar till och med 18 år är undantagna punkt 3 – och kan alltså spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in och även hänsyn tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.


Idrottsföreningar kan fortsätta träna så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan. Det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut för att minska smittorisken. Parasport Sverige fungerar här som stöd till föreningarna.

Aktiviteter som påverkas
Förbundsstyrelsen har i samråd med Internationella Paralympiska Kommittén samt den lokala organisationskommittén beslutat att ställa in fyra internationella tävlingsarrangemang, VM i paraskidskytte och EM i paraishockey i Östersund samt världscupsavslutningen i paralängdskidor i Östersund och den alpina världscupsavslutningen i Åre. Svenska Parasportförbundets medicinska kommitté har varit del i besluten.

Hela den globala idrottsrörelsen berörs av situationen. Utöver de fyra internationella evenemang Sverige nu ställt in så har parasportens globalt påverkats drastiskt, den utvecklingen följer du enklast via Internationella Paralympiska Kommitténs samlande sida med information om Coronaviruset.

Eventuella ytterligare förändringar och nya datum för senarelagda arrangemang kommuniceras så snart dessa är fastställda.

Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Konsekvenser för idrotten
Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Minska smittorisken – råd till utövare

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Du behöver inte tacka för en ev match genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för god match”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i idrottshallarna.
Minska smittorisken – råd till föreningar
 • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för idrottshallens besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
 • Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen
 • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.


Inga specifika rekommendationer för paraidrottare
Enligt Folkhälsomyndigheten visar studier av covid-19 att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år därmed utgör den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Det finns idag inte kännedom om andra riskgrupper för covid-19.

Det är med anledning av detta som Parasport Sverige inte gått ut med några specifika rekommendationer för paraidrottare. Vi har inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att göra det. Att ha en funktionsnedsättning innebär inte per automatik att man är mer utsatt för att vare sig smittas av coronaviruset eller att få en allvarlig infektion.

Man kan tänka sig att personer inom LSS-gruppen är mer utsatta eftersom de ofta är tätt inpå andra personer som hjälper dem i deras vardag. Här är det viktigt med host-, nys- och handhygien. Vissa personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd i att upprätthålla handhygien, inte peta sig i mun och näsa, att göra ren mobilen när man kommer hem etc.

 

Länkar till ytterligare information:

Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar, den 16 april 2020

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, den 1 april 2020.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Informationsutskick från Parasport Sverige den 11 mars

Information från Riksidrottsförbundet om hur coronaviruset påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Frågor och svar om coronavirus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.

Reseavrådan för varje land kan hittas på Utrikesdepartementets hemsida.

Info om spridning över världen vilken uppdateras dagligen finns på www.worldometers.info


E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link