Hoppa till sidans innehåll

Allmänna förhållningssätt


  • Parasport Sverige stödjer Riksidrottsförbundets allmänna förhållningssätt, med vissa tillägg som grundar sig i förbundets förutsättningar.

Vi får ibland förfrågningar om vilka olika begrepp som ska användas när vi talar om våra idrottare. Nedan följer därför förklaringar för några begrepp samt hur de bör användas.
 Vi har också gjort ett tillägg till policyn mot sexuella trakasserier och ett uttalande mot sexuella trakasserier.

Språkbruk och begreppsförklaring

Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln ”people first”. 

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med funktionsnedsättning . Om vi ska skriva om nån enstaka av våra tre målgrupper så benämns de: idrottare med synnedsättning , idrottare med rörelsenedsättning eller idrottare med utvecklingsstörning. När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen. 

Funktionsnedsättning 
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synskada samt utvecklingsstörning. (Begreppet funktionsvariation är visserligen på frammarsch bland vissa, men är i dagsläget inte primärt) 

Funktionshinder 
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift. 

Vi använder oss av språkbruket ”people first language”
Vi säger personer/idrottare med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.

Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning? 
Vi använder begreppet utvecklingsstörning, eftersom det är vad FUB och myndigheter  använder. Det finns dock andra ord som används istället för ordet utvecklingsstörning, exempel på dessa är: 

  • mental retardation är något som ibland står i medicinska papper 
  • intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder 
  • kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder 

Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord används inte längre. Idrottare som tävlar inom Special Olympics både nationellt och internationellt ska ha en utvecklingsstörning. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
Inom Parasport Sveriges verksamhet omfattas tävlingsklass N av de personer som har någon av följande diagnoser: Autism, Asperger, Uppmärksamhetsstörning (ADHD/ADD), Desintegrativ störning, Tourettes syndrom, Retts syndrom. 

OBS! Det är inte ovanligt med en kombination av NPF och Utvecklingsstörning. 

På engelska används följande begrepp: 

Athletes with physical impairment, visual impairment, intellectual impairment  

Policy mot sexuella trakasserier

Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte de motiv den som trakasserar har.

Parasport Sverige följer Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och stödjer Riksidrottsförbundets policy med vägledning mot sexuella övergrepp.

I ett tillägg framhåller Parasport Sverige följande:
Aktiva och ledare med en funktionsnedsättning – barn, ungdomar eller vuxna – ska alltid känna sig trygga och vara förvissade om att de aldrig ska behöva bli sexuellt trakasserade på grund av fysisk beroendeställning eller svag integritetskänsla.

Uttalande mot sexuella trakasserier

Parasport Sverige har en unik kunskap om aktiva och idrott för personer med en funktionsnedsättning. Vi och hela idrottsvärlden vet att sexuella trakasserier förekommer mot barn, ungdomar och vuxna. Det är inte acceptabelt och måste förhindras.

Parasport Sverige följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier. Parasport Sverige behöver också göra ett tillägg för de barn, ungdomar och vuxna som på grund av en funktionsnedsättning står i en särskild beroendesituation såsom situationen med personligt stöd och hjälp utgör. Vissa aktiva behöver stöd för att förflytta sig från rullstol till bil, buss, i och ur bassäng, upp och nedför trappor med mera. Några aktiva behöver stöd för att klara sin hygien och behöver därför hjälp med dusch och toalettbesök. Andra aktiva kan ha behov av stöd för att bevara sin integritet såsom till exempel vissa personer med en utvecklingsstörning.

I samtliga dessa fall kan en beroendesituation uppstå eller en integritetsgräns suddas ut.
Parasport Sverige ska genom information till och utbildning av ledare, funktionärer och aktiva utövare arbeta för och skapa en idrottsgemenskap där sexuella trakasserier inte förekommer.

Läs mer: Åtgärdsplan metoo

Uppdaterad: 12 APR 2018 13:28 Skribent: Henrik Hjelmberg

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ica
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
KONE_webb
SKF
SKF

Officiella leverantörer

GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link