Hoppa till sidans innehåll

Jag kan och Jag vet


Hoppa direkt till Jag vet genom att klicka här

Jag kan

Tillgänglighet på Idrott- och träningsanläggningar för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund, med projektmedel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet kommer också att genomföras i samarbete med Riksidrottsförbundet och KONE.

Vad är problemet?
Inom gruppen personer med funktionsnedsättning är det väsentligtfärre som utövar någon fysisk aktivitet jämfört med den övriga befolkningen. Detta beror delvis på bristen på anpassade träningslokaler i närområdet. 

Idag saknas också en samlad och lättåtkomlig information om idrottsanläggningar och träningslokaler, när det gäller tillgänglighet och anpassning för olika typer av funktionsnedsättningar. Dessutom är kunskapen hos hallpersonal om existerande funktionsnedsättningar, specifika behov samt vad den egna anläggningen har att erbjuda ofta otillräcklig.

Nödvändig anläggningsinformation består dels av gemensamma krav, t ex angöringsmöjlighet från parkering/övriga transportmedel, anpassad entré, tillgång till RWC-toalett etc. och dels idrottsspecifika krav såsom storlek på hall, golvbeläggning, ljudisolering ljussättning mm. Därtill har varje individ specifika behov och önskemål.

Med en samlad, tydlig, lättbegriplig och adekvat information om kan den enskilde själv hitta en lämplig anläggning för den önskade aktiviteten, oavsett om det rör sig om ett gym, en simhall, ett ridhus, ett grönområde eller en bollhall.

Vad är lösningen?
I samarbete med tre referenskommuner i Sverige: Malmö, Östersund och Eskilstuna görs följande under 2019-2020:

 • En kartläggning av befintliga anläggningar för inomhus- och utomhusaktiviteter (med fokus på rörelse-, syn och intellektuell nedsättning) samt vilka paraidrotter och fysiska aktiviteter som idag kan utövas på resp. ort.

 • I samarbete med referensgrupper som representerar olika funktionsnedsättningar, tas en finmaskig inventeringsmall fram för inventering av idrottsanläggningar.

 • Efter pilottester av mallen på 150 idrottslokaler, kan mallen appliceras nationellt.

 • Insamlad data registreras i en databas, som anläggningsägarna enkelt uppdaterar.

 • Ett nytt digitalt verktyg skapas, liknande Trip advisor, där användare av anläggningarna kan ”certifiera” dessa, ge ris/ros och konkreta förbättringsförslag.

 • 25 goda exempel på lokaler med föredömliga lösningar på olika områden, t ex entré, reception tas fram.

 • En manual med både gemensamma och idrottsspecifika behov/ krav skapas.

Mål för projektet

 • Öka antalet idrottsanläggningar som publicerar information om sin tillgänglighet från 57 procent till 80 procent.
 • En etablerad användarcertifiering rörande tillgänglighet av idrottslokaler, som driver anläggningsägare till ett aktivt förbättringsarbete.

 • Samlad kunskap i en digital manual om hur man gör anläggningar vid ny- och ombyggnation mer tillgängliga.


För mer information:

Magnus Krossén, projektledare Jag kan
This is a mailto link
073-866 54 36


Jag vet


Ett mentorskapsprogram för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund med projektmedel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet kommer också att genomföras i samarbete med Umeå universitet, Halmstad Högskola, Mittuniversitetet samt Högskolan i Gävle.

Vad är problemet?
Den som föds med en funktionsnedsättning, eller förvärvar en skada som barn, ges en rad insatser som stöd för att underlätta i vardagen. Det kan till exempel vara stöd i skolan, personella resurser eller särskilda fritidsaktiviteter för barn och skolungdomar. Fokus sätts dock ofta i större utsträckning på det som individen inte kan, istället för att fokusera på det som individen kan och att stärka det. De stödinsatser som ges verkar därför ofta snarare för att assistera vid hinder eller utmaningar, än att träna på att klara sig själv och stärka individers egenmakt. Individen själv varken ses eller känner sig då som ägare för sin egen situation, och blir oftare tillsagda än tillfrågade om hur de ska leva sina liv eller vad som anses möjligt i deras livssituation.

Många barn och unga med funktionsnedsättning beskriver en fritid utan aktiviteter och utan kamrater. Många barn och unga med funktionsnedsättning får inte ramla och slå sig, inte prova, misslyckas och få prova igen. Detta kan även leda till att man som förälder, eller annan vuxen i barnets närhet, har lägre krav på barnen än till exempel dess syskon, och inte låter dem växa genom utmaningar.

Att tidigt få lära sig vilka förutsättningar man har utifrån sin funktionsnedsättning kommer att underlätta arbetet mot ett självständigt liv. Det är därför oerhört viktigt att få testa nya saker och utmana gränsen för vad man klarar av eller inte, och därtill lära sig göra mer än vad man kunnat tidigare.

Vad är lösningen?
Projektet Jag vet kommer att genomföra något som kan liknas med ett mentorskapsprogram, där individen får lära sig identifiera sina egna behov och förutsättningar under stöttning av en mentor som kallas för Livsstilslots. Dessa livsstilslotar rekryteras efter deras förmåga att vara kreativa problemlösare och har företrädesvis en funktionsnedsättning själva. Livsstilslotsarna erhåller högkvalitativ, adekvat utbildning med fokus på bl.a. folkhälsa, handikappvetenskap, coachande förhållningssätt och empowerment.

Arbetet som Livsstilslots innebär dels att kunna bidra med egna erfarenheter av de utmaningar man kan stöta på i vardagen, men även att fungera som förebilder för de barn och unga de möter. Livsstilslotsarna anställs på timmar inom kommunen och träffar sina adepter regelbundet, både enskilt och i grupp, under minst ett år.

Projektet öppnar upp för ett helt nytt sätt att se på och ge stöd vid en funktionsnedsättning, där vi utgår från barn och ungas egna möjligheter att utforska sin förmåga.

Att kunna vägleda andra kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens, som ska tas tillvara.

Mål för projektet

 • Etablera en modell för att öka graden av självständighet hos personer med funktionsnedsättning.
 • Identifiera vilka metoder som effektivast arbetar för barn och ungas självständighet och handlingsutrymme

Projektet söker nu livsstilslotsar

Projektet söker nu adepter


För mer information:

Hanna Isaksson, projektledare Jag vet
This is a mailto link
076-495 17 06

 
 

Uppdaterad: 25 APR 2019 10:21
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ica
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
KONE_webb
SKF
SKF

Officiella leverantörer

GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link