Hoppa till sidans innehåll

Licensinformation


För idrottsutövare som tävlar på mästerskapsnivå ska licens
lösas.

Med mästerskapstävlingar avses Svenska Mästerskap (SM, JSM) och Distriktsmästerskap (DM, JDM) samt eventuella kvalificeringstävlingar till dessa. Vid övriga tävlingar inom Sverige bestämmer arrangören eller respektive idrottskommitté om licens erfordras.Förutom ovanstående krävs även licens vid all landslagsrepresentation.

Licens gäller kalenderår och innefattar även olycksfallsförsäkring i samband med träning, tävling samt resor till och från dessa. Information om försäkringen hittar du här

Omregistrering av licenser inför 2019 ska göras via licensmodulen i IdrottOnline. Ansökningsperioden för 2019 öppnar lördag 1 december 2018.

Nyregistreringar ska också ansökas via licensmodulen i IdrottOnline men det obligatoriska medicinska kortet måste skickas separat till Parasportförbundet, som inscannad fil via e-post till This is a mailto link eller med post. Hanteringen blir enklast om medicinskt kort skickas från föreningen ungefär samtidigt som licens söks. Medicinska kort finns här.

Se RF:s manual här.

Sök endast för de idrotter som är aktuella för mästerskapstävlingar. Försäkringen gäller även för de idrotter som inte finns med på den giltiga licensen.

Utfärdare av medicinska korten ska vara för

Idrottare med rörelsenedsättning (R), medicinskt kort 1: Läkare eller sjukgymnast

Idrottare med synnedsättning (S), medicinskt kort 2:  Syncentral eller ögonläkare

Idrottare med med intellektuell funktionsnedsättning (U) och idrottare med neuropsykiatriska funktionshinder (N),  medicinskt kort 3:
LSS-handläggare,psykolog, skolsköterska, skolläkare, lärare särskola eller
förälder

Öppen klass (Ö), medicinsk kort 1 alt. 2:
För rörelsehindrade – läkare eller sjukgymnast. För synskadade - optiker

OBS! Vid CP-skada ska alltid separat
klassningsformulär ifyllas och sändas in tillsammans med medicinskt kort 1.
Hämtas på hemsidan, se ovan.

  

Kostnad

En licens oberoende av antal idrotter                                           250 kr

Vid övergång från en förening till en annan, betalar

den nya föreningen den nya licensen                                           250 kr

 

Godkännande och betalning. Efter skickad ansökan behandlar Parasportförbundet licensen och föreningen kan i systemet se licensens status. I de fall medicinskt kort saknas (se ovan) kommer licensansökan att avslås. Licensen kan också avslås av andra skäl, till exempel om föreningens medlemsavgift till förbundet ej är betald.

Då licensen är godkänd skickar Parasportförbundet faktura till föreningen på godkända ansökningar. Betala aldrig för licensen i förväg! Vid betalning ange alltid fakturanummer som betalningsreferens. Om betalning inte erhållits inom föreskrivet datum skickas påminnelse med påminnelseavgift.

Licensierades licensnummer är samma nummer som personens idrottsID i IdrottOnline (IID00XXXXXX).

Listor på licensierade (med klassning) i den egna föreningen tar föreningen själv ut från systemet. Se manualen.

 

Allmänt

Om tävlande önskar representera olika föreningar i olika idrotter, ska licens sökas av respektive förening.

Vid föreningsbyte ska övergångsanmälan göras, karenstiden är 30 dagar. Blankett hittar du här.

Behandlingstiden för en licens är ca 30 dagar (efter skickad ansökan), var ute i god tid!

Länkar:

RF s manual för att lägga in medlemmar i medlemsregister finns här:Idrott Online Manualsida (Medlemsregister).

 

Support!

För tekniska frågor rörande till exempel öppning av IdrottOnlinesida, inloggningsuppgifter, medlemsregistrering kontakta RF:s idrottssupport http://idrottonline.se/Support/, tel 08-6996150.

Övriga frågor angående licenser kontakta This is a mailto link.

Uppdaterad: 07 FEB 2018 11:10 Skribent: Kerstin Brodin
Epost: This is a mailto link

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ica
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
KONE_webb
SKF
SKF

Officiella leverantörer

GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link