Hoppa till sidans innehåll

Så många medaljer tog de nordiska länderna på European Para Youth Games

03 JUL 2019 16:22
Den 25-30 juni 2019 arrangerades European Para Youth Games (EPYG) i Pajulahti i Finland med över 600 atleter från Europa, varav 56 atleter från Norden. Tio av dem representerade Sverige.
  • Uppdaterad: 04 JUL 2019 12:02

Förutom Sverige är Finland, Island och Norge de länder från Norden som finns representerade på spelen. Just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna som heter ALL>>IN och som är delfinansierat av Erasmus+-programmet inom Europeiska Unionen. Sex partners i ALL>>IN-projektet var på plats i Pajulahti och diskuterade projektets utveckling; Parasport Sverige/Sveriges Paralympiska Kommitté, Finlands Paralympiska Kommitté, Finlands centralorganisationen för handikappidrott och -motion (VAU), Islands Paralympiska Kommitté, Norges Olympiska och Paralympiska Kommitté/Norges Idrettsforbund och Europeiska Paralympiska Kommittén (EPC). Utöver diskussionerna arrangerades ett omfattande ambassadörsprogram där det spelades in fyra stycken filmer som de nordiska paralympiska kommittéerna kommer att använda i sina digitala kanaler under hösten. Syftet är bland annat att visa upp förebilder för kommande generation parasportare.

Åsa Llinares Norlin, ordförande i Sveriges Paralympiska kommitté, sitter med i EPC:s styrelse och ser ALL>>IN-projektet som en bra chans.
- Det är underbart att vara på plats på EPYG och se så många paraatleter från hela Europa. Det är framtidens generation av paraidrottare och jag ser ALL>>IN projektet som en stor chans, säger Åsa Llinares Norlin.
- Vi inom Norden ska visa andra regioner i Europa att vi samarbetar inom sub-regionen Skandinavien och försöker att gemensamt utveckla parasporten genom att vi jobbar på olika nivåer tillsammans: elit/tävling, rekrytering, klassificering och på ledningsnivå (governance).


EPCs styrelsemedlemmar 

Norges Terje Roel som är vice-ordförande i EPC och dessutom sitter i IPC-utskottet Paralympic Games Committee tar upp vikten av att Norden har representanter i EPC.

- Det är oerhört viktigt att de nordiska länderna är representerad i EPC och jag är stolt över att vi är två nordiska representanter som samarbetar mot gemensamma mål att utveckla parasporten i Europa. Det gäller att vi positionera oss.


Simmare från Sverige, Norge och Finland under EPYG 2019                     Foto: Karl Nilsson

Sverige:
Guld: 2

Silver: 4

Brons: 4

Norge:
Guld: 3

Silver: 1 

Brons: 5

Finland:
Guld: 6

Silver: 6 

Brons: 6

Totalt: 

Guld: 11 

Silver:11

Brons: 15

Klicka här för att se hela medaljlistan

Fakta om ALL>>IN projektet

Projekttitel: ALL>>IN; Developing Pathways of Lifelong Physical Activity for People with a Disability in Europe, agreement no: 2016-3676/001-001

Projektet sträcker sig över tre år och är delfinansierat genom Erasmus+ programmet inom Europeiska Unionen. Det är ett pilotprojekt för att hitta samverkansmodeller mellan regioner i EU som utvecklar, använder och genomför goda exempel på hur det går att skapa vägar till ett livslångt fysiskt aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Samarbetet sker på olika områden: elit/tävling, rekrytering, ledningsnivå (governance) och klassificering inom Norden.
Inom ramen av ALL>>IN projektet kommer Norges Idrettsforbund att hålla ett klassificeringsseminarium 28–29 september i Oslo.

Paraatleter från Sverige och Norge under EYPG 2019.                   Foto: Karl Nilsson

Partners i projektet är Parasport Sverige, Finlands Paralympiska Kommitté, Finlands centralorganisationen för handikappidrott och -motion VAU, Parasport Danmark, Norges Olympiska och Paralympiska Kommitté, Norges skidförbund, Islands Paralympiska Kommitté, Svenska Riksidrottsförbundet, Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Laajasalo folkhögskola, European Observatoire of Sport and Employment, Europeiska Paralympiska Kommittén, Färöarnas Paralympiska och Olympiska Kommitté samt stöd från SPIN Sport Innovation i Tyskland.

 


Text in english below

So many medals did the Nordic countries win on the European Para Youth Games

The European Paralympic Youth Games took place in Pajulahti in Finland from 25th – 30th of June 2019. Of the 600 athletes, 56 come from a Nordic country (34 from Finland, 10 from Sweden, 9 from Norway and 4 from Iceland).

There is a collaboration between Sweden, Finland, Norway and Island which is co-financed by the Erasmus+ programme in the European Union. The project is called ALL>>IN and the Nordic Paralympic Committees present at the EPYG discussed the project’s development; Parasport Sweden/Swedish Paralympic Committee, the Finnish Paralympic Committee, the Finnish Sports Association for Persons with Disabilities, the Icelandic Sport Organisation for the Disabled and Paralympic Committee, the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports and the European Paralympic Committee (EPC). Beyond the discussions the kick-off of an ambassador’s programme was held including a film shoot were four short films were recorded. The recorded films - following four Nordic athletes from Sweden, Norway, Iceland and Finland during the EPYG - will be used in the Nordic Paralympic Committees digital channels to create and show role models to the next generation of para-athletes.

Åsa Llinares Norlin, president of the Swedish Paralympic Committee as well as a board member of the EPC, looks at the ALL>>IN project as a good opportunity.

- It is wonderful to be here at EPYG and see all the para-athletes from all over Europe. This is the future generation of para-athletes and I look at the ALL>>>IN project as a huge opportunity, Åsa Llinares Norlin says.

- We, the Nordic countries, will show other regions in Europe that we collaborate within our sub-region Scandinavia and that we together can develop parasport. We work together on different levels: elite/competition, recruitment, governance and classification.


Terje Roel from Norway, vice president of the EPC and also a part of the IPC Paralympic Games Committee, raises awareness to the importance of representatives from the Nordic countries in the European Paralympic Committee.

- It is extremely important that the Nordic countries are represented in EPC and I am proud that we are two representatives that work together towards the same goal which is to develop parasport in Europe. We need to position ourselves and show that we can achieve our objectives when cooperating.

European Para Youth Games was the biggest Paralympic event during the summer of 2019. During the three days of competition Sweden gathered ten medals all together. Our Scandinavian neighbours delivered really good performance as well.


Swedish medals in total
Gold: 2

Silver: 4

Bronze: 4

Norway:
Gold: 3

Silver: 1 

Bronze: 5

Finland:
Gold: 6

Silver: 6 

Bronze: 6

Totalt: 

Gold: 11 

Silver:11

Bronze: 15

Click here for all results.

Fact about ALL>>IN

The All>>In-project reaches over three years and is co-financed through the Erasmus+ programme and seeks to establish a cross-sectoral cooperation model at a European sub-regional level that develops, exploits and implements good practices for integrated pathways of lifelong physical activity for people with a disability. All>>In runs until December 2019 and seeks to define common elements in the collaborative process in the Nordic region in order to then provide the basis for successful models of co-operation to be established in other sub-regions of Europe. It's a pilot project that aims to find interaction models between regions in EU that develop, use and implement good examples on how to build a long-lasting active lifestyle for people with disabilities.
The cooperation focuses on the following areas: elite/competition, recruitment, governance and classification.
Within the framework of the ALL>>IN project the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports will hold a classifications-seminar that will take place in Oslo during the 28-29 September 2019.

The project consortium consists of: Parasport Sverige/Swedish Paralympic Committee (coordinator), the Finnish Paralympic Committee, the Finnish Sports Association for Persons with Disabilities, Laajasalo Folk School (FIN) the Icelandic Sport Organisation for the Disabled and Paralympic Committee (ISL), the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, the Norwegian Ski Federation, National Paralympic Committee Faroe Islands (FRO), the City of Östersund (SWE), Mid-Sweden University (SWE), the Swedish Confederation of Sport (SWE), the European Observatoire of Sport and Employment (FRA), the European Paralympic Committee (AUT) and the support of SPIN Sport Innovation (GER).

Skribent: Hanna Bernhardsson
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ica
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
KONE_webb
SKF
SKF

Officiella leverantörer

GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link