Hoppa till sidans innehåll

Nya möjligheter med nytt stöd till Parasporten

27 SEP 2018 15:03
Riksidrottsförbundet möjliggör stöd till utrustning för Parasport. ”Det är som en ny spelplan”, säger Johan Strid, Generalsekreterare på Parasport Sverige.
  • Skapad: 27 SEP 2018 15:03

Riksidrottsförbundet stöd till anläggningar och idrottsmiljöer har fått en ny paragraf. En paragraf som lyder ”Stöd till utrustning för Parasport” och innebär att svensk Parasport får nya förutsättningar. 

– Det här är såklart fantastiska nyheter för oss och våra föreningar ute i landet som får helt nya möjligheter att bedriva sin verksamhet. Vi har länge förespråkat den här typen av stöd och äntligen har vi fått det realiserat, säger Johan Strid, Generalsekreterare på Parasport Sverige. 

Såhär skriver Riksidrottsförbundet i föreskrifterna. ”Syftet med stöd till utrustning för Parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.”

– Till skillnad till många andra idrotter har vi stora utrustningskostnader som ibland gör det i praktiken omöjligt för vissa föreningar att bedriva sin verksamhet i den skala som de skulle vilja. Detta stödet kan i förlängningen verkligen bidra till att vi får fler aktiva inom Parasport, säger Strid. 

Här nedan följer ett utdrag från föreskrifterna som innefattar delen för stöd till utrustning för Parasport.  Läs den fullständiga föreskriften här.

4.6 § Stöd till utrustning för Parasport 
4.6.1 § Syfte 
Syftet med stöd till utrustning för Parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. 

4.6.2 § Stödberättigade projekt 
Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. 

Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. 

För att kunna få stöd till utrustning för Parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp. 

4.6.3 § Avgränsningar 
Stöd till utrustning för Parasport beviljas inte till utrustning som ägs av den enskilde utövaren. 

Stöd beviljas inte heller till maskiner, fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror. 

Stöd beviljas endast till utrustning som vid tidpunkten för ansökan ännu inte inköpts. 

4.6.4 § Ekonomi 
Stöd till utrustning för Parasport kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. En utbetalningsplan görs utifrån en samlad bedömning av ansökan och maximalt 75 procent av beviljat stöd utbetalas initialt medan återstoden utbetalas när slutrapporten godkänts av RF. 

Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras. 

Maskiner kan till exempel vara gräsklippare, traktorer, pistmaskiner, etc. 

Fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning kan till exempel vara högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning, etc. 

Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas. 

4.6.5 § Ansökan 
Ansökan om stöd till utrustning för Parasport, görs i IdrottOnline. 

En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan. 

En specifikation av utrustningen ska bifogas ansökan. 

En investeringskalkyl och finansieringsplan ska bifogas ansökan i enlighet med ovan (§ 4.6.4). Offerter ska lämnas in på begäran av RF. 

4.6.6 § Slutrapport 
Stödmottagaren är skyldig att snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd, skicka in en slutrapport i IdrottOnline. 

En beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan ska redovisas i slutrapporten. 

De faktiska kostnaderna och finansieringen ska bifogas slutrapporten. Fakturor ska lämnas in på begäran av RF.  

Skribent: Elias Håkansson
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ica
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
KONE_webb
SKF
SKF

Officiella leverantörer

GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Svenska Parasportförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link